ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...  • ไมเคิล เดลล์อาจซื้อหุ้น Dell กลับคืน โดยใช้เงินตัวเอง


    หลังจากที่มีกระแสข่าว ที่ Dell ได้พิจารณาออกจาตลาดหุ้นและ Microsoft อาจจะเข้าซื้อหุ้น Dell ออกจาตลาด แต่ข่าว ล่าสุดจากวงใน คือ ไมเคิล Dell ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ Dell นั้น ปัจจุบันได้ถือหุ้น อยู่...ปรัชญา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ"บริการข่าวสารข้อมูล เพิ่มพูนสติปัญญา"

ปณิธาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ"มุ่งพัฒนาข้อมูล สรรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

Share

Banner