ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐... 

Most downloaded files

MOE_ICT_Masterplan (กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน และติดตาม ผลการดาเนินงาน IPv6 (การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6)
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6 (การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6)
เอกสารใหม่ (เอกสาร )
 
Powered by Phoca Download

Banner